Kancelaria służy pomocą osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą – doradzamy wybór formy prawnej nowego przedsięwzięcia, analizuje słabe i mocne strony danej formy organizacyjnej, tak by wybrać tą najkorzystniejszą dla Klienta.
Ponadto oferujemy:

  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

  • sporządzenie umowy spółki,

  • udział w negocjacjach pomiędzy uczestnikami spółki,

  • prowadzenie lub koordynacja procedur rejestracyjnych i zgłoszeniowych.

Zapewniamy szybkie i skuteczne przeprowadzenie rejestracji nowych firm, zajmujemy się wszystkimi formalnościami do momentu wpisu do KRS lub CEiDG.

Ponadto doradzamy w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, a także przygotowujemy projekty kontraktów handlowych.