Kancelaria zajmuje się pomocą w odzyskiwaniu świadczeń odszkodowawczych zarówno bezpośrednio od sprawców szkód jak i od zakładów ubezpieczeń oraz wszelkich innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez inne osoby.

Kancelaria adwokacka zajmuje się dochodzeniem odszkodowawczych powstałych w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych

 • wypłat z tytułu szkody w mieniu (pojeździe, nieruchomości)

 • błąd medyczny, w tym w szczególności zakażenie w szpitalu, błędna diagnoza, niewłaściwe leczenie, zaniechania w diagnostyce i leczeniu, błąd przy porodzie

 • śmierć osoby bliskiej

 • wypadków na rowerze

 • potracenie pieszego

 • poślizgnięcie i upadek

 • wypadek przy pracy

 • wypadek w drodze do pracy i z pracy

 • wypadek rolniczy

 • wypadki związane z uprawianiem sportu

 • niesłuszne pozbawienie wolności

 • brak uregulowanego stanu prawnego urządzeń przesyłowych- odszkodowanie za słupy energetyczne, rury gazowe i wodociągowe, urządzenia telekomunikacyjne na twojej działce

 • zalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, szkody spowodowane przez działanie sił natury

 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kancelaria specjalizuje się w odzyskiwaniu następujących rodzajów świadczeń:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakie poszkodowany doznał w wypadku

 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie poszkodowany i jego bliscy ponieśli związku z wypadkiem

 • odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (poszkodowanego i jego bliskich), wizyt u lekarzy, rehabilitacji oraz wszelkich innych działań ukierunkowanych na powrót do zdrowia

 • sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu sprzętu medycznego, sfinansowanie kosztów zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni

 • odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki, rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów utrzymania lub niezdolności do pracy

 • rentę z tytułu utraty powodzenia na przyszłość

 • odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy

 • uzupełnienie odszkodowania, gdy zakład ubezpieczeń niesłusznie obniżył należne Państwu świadczenie

 • jednorazowe zadośćuczynienie i rentę z tytułu utraty osoby bliskiej

 • odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód

 • odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych

 • odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT

 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa samochodu

 • odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego

 • odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu

 • odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar.