Zakresem usług objęte są między innymi następujące rodzaje spraw:

 • stwierdzenie zasiedzenia

 • reprezentacja we wszelkich sporach sądowych wynikłych z wykonywania umów a także mających podstawę we wszelkich innych zdarzeniach o charakterze cywilno-prawnym.

 • roszczenia wynikające z nienależytego wykonywania umowy

 • bezpodstawne wzbogacenie i świadczenie nienależne

 • zniesienie i podział współwłasności

 • uchylenie się od skutków prawnych złożonych oświadczeń woli

 • sprawy wieczystoksięgowe

 • ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa

 • sądowe orzeczenie zastępujące oświadczenie woli

 • pozwy zbiorowe

 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy

 • sporządzanie umów, dokumentów a także doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych we wszelkiego rodzaju stosunkach cywilno-prawnych

 • sądowe i pozasądowe zniesienie współwłasności