Kancelaria podejmuje się aktywnej obrony swoich Klientów w następujących rodzajach spraw:

  • sprawach karnych,

  • sprawach karno-skarbowych,

  • wykonawczych – w szczególności: postępowania w przedmiocie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

  • w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe

  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem w procesach karnych, zarówno w stadium postępowania przygotowawczego jak i sądowego