Kancelaria oferuje doradztwo prawne oraz reprezentacje przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w procesach dotyczących:

  • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,

  • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,

  • nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,

  • ustalenia stosunku pracy,

  • molestowanie, mobbing i dyskryminację.

Ponadto:

  • przygotowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,

  • doradzimy w zakresie zwolnień grupowych, opiniujemy również układy zbiorowe pracy, przygotowujemy projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych,

  • oferujemy porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części,

  • bierzemy udział w negocjacjach oraz doradzamy w sporach ze związkami zawodowymi.