Kancelaria podejmuje się reprezentacji swoich Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu prawa rodzinnego, między innymi: Sprawy małżeńskie tj.:

 • rozwód

 • separacja

 • problematyka małżeńskich ustrojów majątkowych

 • podział majątku wspólnego małżonków

 • alimenty

Sprawy z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi:

 • ustalenie i wykonywanie kontaktów z dziećmi

 • sprawy z zakresu pozbawienia, ograniczenia i wykonywania władzy rodzicielskiej

 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

 • alimenty

 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa

 • uznanie ojcostwa

 • sprawy o przysposobienie