Kancelaria oferuje kompleksową obsługę wszelkich spraw spadkowych, a ponadto:

  • doradzamy w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku,

  • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,

  • reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,

  • wnioskujemy o obalenie testamentu i prowadzimy sprawy sądowe w tym zakresie,

  • przeprowadzamy dział spadku oraz zniesienie współwłasności powstałej w wyniku nabycia spadku.